W trakcie obchodów Dnia Absolwenta w maju 2014 roku powołano Koło Absolwentów Wydziału ETI. 
W skład grupy roboczej organuzującej wydziałowe koło weszli:
Tomasz Klajbor - przewodniczący, Jan Mioduski  i Georgis Bogdanis.

Z inicjatywy koła rozpoczęto organizację cyklicznych spotkań Forum Electronicum

===========================================================================================

Ławeczka Marianny

Koło Absolwentów WETI zainicjowało wykonanie Ławeczki Marianny, która może stanąć przed wejściem do budynku WETI A.
W przyszłości zaplanowano utworzenie Funduszu Marianny pamietając atencję z jaką Pani doc. Marianna Sankiewicz otaczała najzdolniejszych i najbardziej potrzebujących studentów.

Wszystkim, którzy chcieliby zasilić konto budowy Ławeczki Marianny proponujemy wpłatę, dowolnej kwoty-darowizny, na poniższe konto:

Numer rachunku odbiorcy:   33 1020 1811 0000 0702 0096 6531
Nazwa odbiorcy:                     STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI GDANSKIEJ
Nazwa banku:                         Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

z dopiskiem: Ławeczka Marianny

Środki te, jako Koło Absolwentów WETI, przeznaczymy na powyższy cel.

==============================================================

 


Aktualnosci publikowane są także na stronach SA PG.