W trakcie obchodów Dnia Absolwenta w maju 2014 roku powołano Koło Absolwentów Wydziału ETI. 
W skład grupy roboczej organuzującej wydziałowe koło weszli:
Tomasz Klajbor - przewodniczący, Jan Mioduski  i Georgis Bogdanis.

Z inicjatywy koła rozpoczęto organizację cyklicznych spotkań Forum Electronicum

.
Aktualnosci publikowane są także na stronach SA PG.