Konferencje krajowe i międzynarodowe:

ROK 2019
październik
 • 14-16.10.2019 11th International Workshop on Resilient Networks Design and Modeling (RNDM 2019) Nikozja, Cypr.  RNDM 2019 jest organizowany przez University of Cyprus, Nicosia, Cyprus we współpracy z  Gdansk Univesity of Technology, Poland, jest to workshop z zakresu niezawodności sieci teleinformatycznych, strona www.
wrzesień    
 • 1-4.09.2019 3rd International Conference on Lean and Agile Software Development. Celem konferencji jest poszerzenie aktualnego stanu wiedzy w obszarze odchudzonego i zwinnego wytwarzania oprogramowania poprzez dostarczenie forum, w ramach którego praktycy i naukowcy wymieniają się doświadczeniami. Strona internetowa konferencji www.
 • 4-6.09.2019 IRACON 9th MC meeting and 9th Technical Meeting; współorganizatorzy: COST (European Cooperation in Science and Technology). Tematyka konferencji obejmuje:1) modelowanie kanałów radiowych 2) zapewnianie na poziomie warstwy fizycznej pojemności, energooszczędności, mobilności, małych opóźnień i skalowalności sieci radiokomunikacyjnych; 3) zapewnienie na poziomie warstwy sieciowej automatyzacji sieci, mobilności węzłów, przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sieci radiokomunikacyjnych; 4) badania eksperymentalne w zakresie propagacji fal radiowych, Internetu Rzeczy, radiolokalizacji oraz nowych technik dostępu do kanału radiowego. Strona konferencji: www.
lipiec
 • 3 - 5.07.2019 - ympozjum IFAC na temat Inteligentnych Autonomicznych Pojazdów. Jest to 10. międzynarodowe zgromadzenie w serii konferencji sponsorowanych przez IFAC w dziedzinie inteligentnych pojazdów autonomicznych, jest organizowana przez Komitet Techniczny IFAC TC 7.5 oraz współfinansowana przez inne komitety IFAC: TC 2.1, TC 4.3 i TC 7.1. Sympozjum IAV ma na celu umożliwienie prezentacji i omówienia prac badawczo-rozwojowych w gorącym obszarze inteligentnego pojazdu autonomicznego. Zjazd ten firmują m.in. PAN, PAK, WETI PG, POLSPAR, TKP, FSNT-NOT, oraz PIAP. Strona konferencji: www
kwiecień
 • 12 - 14.04.2019 Katedra Inżynierii Oprogramowania wspólnie z Kołem Naukowym Zarządzanie IT zaprasza na V Konferencję Inżynierii Oprogramowania beIT. Tematyką konferencji będzie zarządzanie projektami i produktami, analiza biznesowa i analiza danych, testowanie, metody zwinne i przywództwo w projektach IT. Strona konferencji:
ROK  2018
październik
 • 24.10.2018 Centrum Diagnozy i Terapii ADHD, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Rozwoju wspólnie z  Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zapraszają na konferencję "Uczniowie z problemami emocjonalno-społecznymi,znane problemy - nowe rozwiązania". Konferencja prezentuje nowe rozwiązania informatyczne w terapii dzieci i młodzieży z problemami emocjonalno-społecznymi. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane nowe narzędzia IT do terapii pedagogicznej i psychologicznej oraz terapii biofeedback, w tym program Focus Up do treningu koncentracji uwagi. Strona konferencji: www.
wrzesień    
 • 9-12.09.2018 Katedra Inżynierii Oprogramowania współorganizuje 2nd International Conference on Lean and Agile Software Development. Celem konferencji jest poszerzenie aktualnego stanu wiedzy w obszarze odchudzonego i zwinnego wytwarzania oprogramowania poprzez dostarczenie forum, w ramach którego praktycy i naukowcy wymieniają się doświadczeniami.Strona konferencji: www.
 • 11-14.09.2018 r., Ustka - 65 Otwarte Seminarium z Akustyki. Organizatorami konferencji są: Odział Gdański Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Komitetem Akustyki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański i Akademia Marynarki Wojennej. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych z dziedziny akustyki, promowanie nauki oraz integracja specjalistów z różnych dziedzin. Jubileuszowe 65 Otwarte Seminarium z Akustyki jest główną konferencją Połączonych Konferencji z Akustyki, Acoustics 2018 Ustka. Strona konferencji: www.
 • 11-14.09.2018 r., Ustka - 35 Sympozjum z Hydroakustyki,  Organizatorami konferencji są: Odział Gdański Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Komitetem Akustyki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Gdańska i Akademia Marynarki Wojennej. Sympozjum jest jedyną krajową konferencją zajmującą się zagadnieniami akustyki podwodnej oraz systemów hydroakustycznych. Strona konferencji: www.
 • 11-14.09.2018 r., Ustka - Polsko-Niemiecka Strukturalna Konferencja z Akustyki. Organizatorami konferencji są: Odział Gdański Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Deutsche Gesellschaft für Akustik DEGA, Komitetem Akustyki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Gdańska i Akademia Marynarki Wojennej. Tematyka konferencji obejmuje: spektrometrię ultradźwiękową, badanie jakości audio i wideo, hałas w środowisku pracy, akustykę psychologiczna, hałas drogowy, elektroakustykę i akustykę pomieszczeń, akustykę budynków, obrazowanie akustyczne w medycynie. Strona konferencji: www.
 • 11-14.09.2018 r. Gdańsk, międzynarodowa konferencja 13th International Conference on Surface, Coatings, and Nanostructured Materials, współorganizowana przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Nanosmat Society. Konferencja związana z rozwojem nanotechnologii oraz nowoczesnymi technologiami inżynierii materiałowej. Strona www:
 • 21-23.09.2018 r., konferencja ORConf 2018 organizowana przez FOSSi Foundation we współpracy z Katedrą Systemów Mikroelektronicznych. ORConf to konferencja na temat projektowania układów cyfrowych oraz systemów wbudowanych typu "open source", obejmująca obszary elektroniki od poziomu tranzystora po system Linux i nie tylko. Na konferencji odbywają się prezentacje i dyskusje na temat m.in. projektów IP typu "open source", implementacji FPGA i ASIC, weryfikacji, narzędzi EDA, licencjonowania i oprogramowania wbudowanego. Strona konferencji: www.
lipiec
 • 1 - 4.07.2018 Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów organizuje The 6th Gdańsk Workshop on Graph Theory (GWGT'2018). Celem konferencji jest pogłębienie miedzynarodowej współpracy oraz wypracowanie nowych kierunków badań w algorytmicznej teorii grafów oraz kombinatoryce.Strona konferencji: www.
 • 2 - 6.07.2018 Międzynarodowa Szkoła Letnia Deep Learning organizowana przez Katedrę Inżynierii Biomedycznej. W ramach zajęć przewidziane są zarówno wykłady plenarne dotyczące zastosowania metod uczenia maszynowego w różnych dziedzinach nauki i przemysłu oraz najnowszych trendów w zakresie metod uczenia głębokiego, jak też wykłady wprowadzające do tej tematyki dla młodych naukowców. Strona szkoły: www.
 • 4 - 7.07.2018 Katedra Metrologii i Optoelektroniki wspólnie z Kołami Naukowymi Soliton i BioPhoton organizuje międzynarodową konferencję OPTO 2018. Konferencje OPTO organizowane od 12 lat na terenie Polski, są jednocześnie międzynarodowym spotkaniem studenckich sekcji SPIE i OSA. Strona konferencji: www.
 • 4 - 6.07.2018 Katedra Inżynierii Biomedycznej organizuje 11th International Conference on Human System Interaction HSI’2018. Tematyka konferencji obejmie teorię, projektowanie i zastosowania innowacyjnych metod interakcji człowieka z maszynami (systemami) w szeregu obszarach: w nauce, edukacji, biznesie, przemyśle, szeroko pojętych usługach oraz w ochronie zdrowia. Strona konferencji: www.
 • 9 - 13.07.2018 Katedra Metrologii i Optoelektroniki organizuje 8th International Conference on Unsolved Problems on Noise. Celem konferencji jest organizacja forum dla badaczy zajmujących się zagadnieniami zjawisk losowych (szumów, fluktuacji) w wielu dyscyplinach naukowych. Forum pozwoli zaprezentować problemy wymagające analizy i rozpocząć dyskusję nad ich możliwym rozwiązaniem. Strona konferencji: www.
czerwiec  
 • 20 - 22.06.2018 Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych zaprasza na Krajową Konferencję Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2018. Temat wiodący: Wszechobecne radiolokalizowanie. Strona konferencji: www.                           
kwiecień
 • 20 - 22.04.2018 Katedra Inżynierii Oprogramowania wspólnie z Kołem Naukowym Zarządzania IT zaprasza na IV Konferencję beIT. Tematyką konferencji będzie zarządzanie projektami i produktami, analiza, testowanie, metody zwinne i przywództwo w projektach IT. Strona konferencji: www.
ROK  2017
wrzesień    
 • 3 - 6.09.2017 - 1st International Conference on Lean and Agile Software Development - konferencja była częścią FedCIS, współorganizowana przez Katedrę Inżynierii Oprogramowania. Celem konferencji było poszerzenie aktualnego stanu wiedzy w obszarze odchudzonego i zwinnego wytwarzania oprogramowania poprzez dostarczenie forum, w ramach którego praktycy i naukowcy wymieniają się doświadczeniami. Strona konferencji: www.
 • 10 - 13.09.2017 - Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka Procesów i Systemów, Sandomierz (organizowana jest w sposób rotacyjny przez Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Zielonogórski i Politechnikę Gdańską). Stanowi forum wymiany informacji i doświadczeń specjalistów, reprezentujących różne środowiska naukowe (automatyków, informatyków, mechaników, elektryków, specjalistów inżynierii biomedycznej) w zakresie diagnostyki. Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.
 • 11 - 13.09.2017  VIII Krajowa Konferencja Naukowa - Infobazy, Gdańsk - Sopot  
 • 11 - 12.09.2017, 3rd International KEYSTONE Conference IKC 2017, Gdańsk, WETI, strona internetowa konferencji: www    
 • 28 - 30.09.2017 - spotkanie naukowe projektu TD COST Action TD1309 "LUDI - Play for children with disabilities". Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.        
maj
 • 23 - 26.05.2017 XXXIV Sympozjum Hydroakustyki organizowane przez Odział Gdański Polskiego Towarzystwa Akustycznego wraz z Komitetem Akustyki Polskiej Akademii Nauk, przy wsparciu Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej. Tematyka Sympozjum obejmowała: propagację fal akustycznych w morzu, podwodne szumy emitowane przez statki i platformy, akustykę nieliniową, przetworniki ultradźwiękowe, przetwarzanie sygnałów, hydrolokację i inne zagadnienia związane z akustyką podwodną. Więcej na stronie: www.
marzec
 • 17 - 19.03.2017 Katedra Inżynierii Oprogramowania wspólnie z Kołem Naukowym Zarządzania IT zorganizowały III Konferencję beIT. Tematyką konferencji było zarządzanie projektami i produktami, analiza, zapewnianie jakości oraz przywództwo i kompetencję miękkie w branży IT. Więcej szczegółów znajduje się na stronie: www.
ROK  2016
marzec      
 • 18 - 20.03.2016 Katedra Inżynierii Oprogramowania wspólnie z Kołem Naukowym Zarządzania IT zorganizowała II Konferencję beIT. Tematyką konferencji było zarządzanie projektami, a także analiza biznesowa i systemowa.
czerwiec  
 • 19 - 22.06.2016 Katedra Inżynierii Biomedycznej zorganizowała międzynarodową konferencję COE'2016 - 14th International Conference on Optical and Electronic Sensors. Więcej informacji na stronie www.

lipiec            

 • 4 - 8.07.2016 Katedra Inżynierii Biomedycznej zorganizowała 13th Quantitative InfraRed Thermography Conference QIRT 2016. Więcej szczegółów na stronie www. 
 • 6 - 9.07.2016 Koło Naukowe SOLITON przy Katedrze Metrologii i Optoelektroniki zorganizowało międzynarodową konferencję "OPTO-Meeting for Young Researchers & SPIE Student Chapter Meeting"; więcej informacji na stronie www.

wrzesień    

 • 11 – 14.09.2016 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zorganizował międzynarodową konferencję naukową poświęconą informatyce, informatyce technicznej i ekonomicznej FedCSIS 2016. Więcej informacji na stronie: www

Archiwum:2017, 201620152014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006