ROK 2020

  • 23 - 25.06.2020 Computer Networks www
  • 29.06 - 4.07.2020 OPTO 2020 i szkoła letnia New Frontiers in PhotonicsKonferencja co roku gromadzi młodych naukowców, którzy prowadzą badania z zakresu optoelektroniki oraz fotoniki. W ramach OPTO prowadzone są wykłady, spotkania oraz zajęcia edukacyjne umożliwiające wymianę wiedzy między uczestnikami.Strona internetowa konferencji:  www.
  • 6 - 12.07.2020 Szkoły letnie  www
    • 6 - 10.07 International Summer School on Deep Learning www.
    • 6 - 12.07 Summer School on Algorithms for Discrete Optimization and Deep Learning www.
  • 25 - 27.08.2020 12th International Workshop on Resilient Networks Design and Modeling (Edmonton, Kanada). Tematem konferencji jest niezawodność sieci teleinformatycznych. Strona internetowa konferencji: www.
  • 15 - 18.09.2020 7th International Conference on Internet Science (INSCI). Celem konferencji INSCI 2020 jest upowszechnianie europejskich badań mających na celu głębsze multidyscyplinarne zrozumienie rozwoju Internetu jako zjawiska społecznego i technologicznego, które w coraz większym stopniu ewoluuje wraz ze współczesnym społeczeństwem. Tematyka konferencji dotyczy usług i architektury Internetu, aspektów społecznych związanych z Internetem, a także zagadnien teoretycznych. Strona internetowa konferencji:. www
 

Archiwum: 2019, 2018, 2017, 201620152014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006