Konkursy

Z przyjemnością informuję o kolejnej edycji corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2017 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie województw pomorskich.
PODSTAWOWE INFORMACJE O NAGRODZIE poniżej:
plakat
ogłoszenie Prezesa PAN

 

Konkurs na staż, który adresowany jest do absolwentów z tytułem magistra/ inżyniera/ magistra inżyniera oraz młodych doktorów . Szczegóły na plakacie

W imieniu Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta mamy przyjemność poinformować, że rozpoczęła się XXIII edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa.
W Konkursie przyznawane są następujące nagrody:
• Nagroda Badawcza Siemensa za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych, dające się zastosować w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000 PLN;
Nagroda Promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie lub habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby.
Wysokość Nagrody Promocyjnej Siemensa wynosi 30 000 PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona pomiędzy dwie równorzędne nagrody.
Beneficjentami tej Nagrody mogą być zarówno pracownicy legitymujący się wartościowymi wynikami badań dającymi się zastosować w przemyśle, jak również doktorzy i doktorzy habilitowani – autorzy wybitnych prac, obronionych w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych.
Termin zgłaszania wniosków do XXIII edycji Konkursu upływa z dniem 31marca 2018


Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców dostępne są pod linkiem:
https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Aktualnosci/XXIII-Konkurs-o-Nagrode-Siemensa-dla-naukowcow