Adres pocztowy

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

Dziekanat
(sprawy związane ze studiami)

pokoje: 143 – 149 NE
e-mail:  dziekanat@eti.pg.edu.pl
Szczegółowe informacje kontaktowe

 Biuro Wydziału

pokój: 127
tel. 58 347 22 77

fax: 58 348 63 73
e-mail: Dorota.Sitarek@eti.pg.edu.pl

 Sekretariat Dziekana

pokój: 131
tel. 58 347 17 84
e-mail: Jolanta.Czapiewska@eti.pg.edu.pl