Dla kandydatów | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dla kandydatów

W dziedzinie dydaktyki Katedra sprawuje wiodącą rolę w kształceniu na kierunku Automatyka, Cybernetyka i Robotyka. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętej automatyzacji i robotyki. W czasie studiów uzyskuje on wiedzę potrzebną do twórczego działania w zakresie wykorzystania właściwych metod projektowania i konstrukcji układów automatyki, sterowania mikroprocesorowego urządzeniami przemysłowymi oraz oprogramowania robotów i zautomatyzowanych centrów obróbczych. Absolwent posiada umiejętności programowania zarówno komputerów uniwersalnych, jak i sterowników cyfrowych oraz łączenia ich z różnymi urządzeniami zewnętrznymi. Uzyskuje również wiedzę z zakresu algorytmów regulacji automatycznej oraz innych algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych. Nabyte umiejętności stwarzają możliwość podejmowania pracy praktycznie we wszystkich rodzajach przemysłu, w tym w przemyśle spożywczym, przetwórstwie chemicznym, przemyśle mechanicznym i wielu innych. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi kierunku Automatyka, Cybernetyka i Robotyka wykazać się znajomością:

  • układów pomiarowych i wykonawczych; składa się na to znajomość czujników i elementów wykonawczych stosowanych w układach i systemach automatyki oraz umiejętność ich wykorzystania do projektowania zautomatyzowanych systemów pomiarowych, kontrolnych i sterujących,
  • metod przetwarzania sygnałów; dotyczy to umiejętności zastosowania nowoczesnych metod analizy i obróbki sygnałów do rozwiązywania problemów praktycznych,
  • systemów i metod sterowania; wiąże się to z umiejętnością zastosowania nowoczesnych metod wnioskowania i analizy systemów do projektowania systemów sterowania oraz systemów decyzyjnych,
  • metod i środków obliczeniowych, obejmuje to umiejętność zastosowania nowoczesnych metod i środków obliczeniowych do realizacji zaprojektowanych systemów pomiarowych, systemów sterowania i systemów podejmowania decyzji.