Oferta | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Oferta

Jako nowoczesna dyscyplina naukowo-techniczna Automatyka i Robotyka zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę. Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle (samochodowym, okrętowym, lotniczym i zbrojeniowym), komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie. Z ekonomicznego punktu widzenia upowszechnianie automatyzacji i robotyzacji jest ze wszech miar pożądane, gdyż rosnąca konkurencyjność gospodarki oraz postępujący w skali światowej proces globalizacji wymuszają obniżanie kosztów produkcji, przy jednoczesnym zwiększaniu jakości i niezawodności produktu oraz skracaniu czasu potrzebnego na jego wytworzenie.

Katedra Systemów Automatyki, w oparciu o wyspecjalizowaną kadrę i odpowiednio wyposażone laboratoria badawcze, oferuje swoje usługi dla przemysłu zarówno w zakresie prowadzenia szkoleń i konsultacji jak i prac projektowych i wdrożeniowych w następującej tematyce:

  • systemy automatyki dla central klimatyzacyjnych,
  • projektowanie regulatorów dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji w oparciu o mikrokontrolery,
  • opracowywanie i implementacja zaawansowanych algorytmów sterowania temperaturą i wilgotnością,
  • aktywne tłumienie hałasu i drgań.