Prace wdrożeniowe | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Prace wdrożeniowe

Kadra naukowa i techniczna Katedry ma bogate, wieloletnie doświadczenie w budowie systemów hydroakustycznych, poczynając od ich analizy i projektowania, a kończąc na wykonywaniu kompletnych modeli użytkowych, prototypów oraz krótkich serii produkcyjnych. Liczne systemy hydroakustyczne zostały wdrożone i są z powodzeniem wykorzystywane na okrętach, śmigłowcach i samolotach Marynarki Wojennej, w portach i na wodach śródlądowych.

Pracownicy katedry tworzą zespół Hydroakustyki, wchodzący w skład Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Gdańskiej. Centrum posiada koncesję na wykonywanie prac z zakresu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Ponadto centrum wdrożyło system jakości spełniający wymagania ISO 9001 i AQAP 2110.