Kierownik Laboratorium

  dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 103
tel. (+48) 58 347 13 23  piotr.jasinski@eti.pg.edu.pl

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.