Rok Laureat Rodzaj nagrody

1997

1. dr inż. Konrad Piwakowski (opiekun prof. Marek Kubale)

– stypendium dla młodych naukowców

1999

1. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, prof. PG

2. dr inż. Krzysztof Giaro (opiekun prof. Marek Kubale)

– nagroda FNP („polski nobel”)


– stypendium dla młodych naukowców

2001

1. prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
2. prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

– subsydium profesorskie
– subsydium profesorskie

2002

1. dr inż. Robert Janczewski (opiekun prof. Marek Kubale)

– stypendium dla młodych naukowców

2003

1. dr inż. Michał Małafiejski (opiekun prof. Marek Kubale)

– stypendium dla młodych naukowców

2004

1. dr inż. Piotr Kozakowski (opiekun prof. Michał Mrozowski)

– stypendium dla młodych naukowców

2005

1. mgr inż. Łukasz Kulas (opiekun prof. Michał Mrozowski)
2. dr inż. Piotr Kozakowski (opiekun prof. Michał Mrozowski)

– stypendium dla młodych naukowców

2005

1. dr inż. Jacek Stefański

- stypendium konferencyjne dla młodych naukowców

2006

1. mgr inż. Łukasz Kulas (opiekun prof. Michał Mrozowski)
2. mgr inż. Adam Lamęcki (opiekun prof. Michał Mrozowski)
3. dr inż. Adam  Nadolski (opiekun prof. Marek Kubale)

- stypendium dla młodych naukowców

2007

1. dr inż. Rafał Lech (opiekun prof. Jerzy Mazur)
2. dr inż. Adam Nadolski (opiekun prof. Marek Kubale)

- stypendium dla młodych naukowców

2008

1. dr inż. Dariusz Dereniowski (opiekun prof. Marek Kubale)
2. mgr inż. Piotr Kowalczyk (opiekun prof. Michał Mrozowski)
3. dr inż Rafał Lech (opiekun prof. Jerzy Mazur)

- stypendium dla młodych naukowców

2009

1. dr inż. Adrian Kosowski (opiekun dr hab. Krzysztof Giaro)
2. dr inż. Dariusz Dereniowsk (opiekun prof. Marek Kubale)

3. dr inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska
 

4. prof.dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki.

- stypendium dla młodych naukowców
 

- stypendium konferencyjne dla młodych naukowców
 

- subsydium profesorskie program MISTRZ

2010

1. dr inż. Adrian Kosowski (opiekun dr hab. Krzysztof Giaro)
2. mgr inż. Piotr Kurgan (opiekun dr hab. Marek Kitliński)
3. mgr inż. Adam Kusiek (opiekun prof. Jerzy Mazur)
4. mgr inż. Michał Meller (opiekun prof. Maciej Niedźwiecki)

- stypendium dla młodych uczonych

2011

1. dr inż. Adam Kusiek (opiekun prof. Jerzy Mazur)
2. dr inż. Wojciech Marynowski (opiekun prof. Jerzy Mazur)
3. mgr inż. Sebastian Molin (opiekun dr hab. Piotr Jasiński)

- stypendium dla młodych uczonych

2012

1. mgr inż. Adam Dziekoński (opiekun prof. Michał Mrozowski)

- stypendium dla młodych uczonych

2012

1. dr inż. Małgorzata Jędrzejewska - Szczerska

-  laureatka konkursu popularyzatorskiego organizowanego w ramach Projektu SKILLS

2013
 

1. mgr inż. Adam Dziekoński (opiekun prof. Michał Mrozowski i dr inż. Adam Lamęcki)

-  stypendium dla młodych uczonych

2014

1. dr inż. Małgorzata Jędrzejewska - Szczerska

- laureatka I edycji konkursu eNgage