LISTA OPIEKUNÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DOKTORANCKIE w roku akad. 2018/2019

       

Lp.

Tytuł, stopień

Imię nazwisko pracownika

Reprezentowana dyscyplina nauk technicznych

1.

prof. dr hab. inż.

Zdzisław Kowalczuk

automatyka i robotyka

2.

dr hab. inż.

Michał Meller

automatyka i robotyka

3.

prof. dr hab. inż.

Maciej Niedźwiecki

automatyka i robotyka

1.

prof. dr hab. inż.

Krzysztof Giaro

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

2.

 dr hab. inż.

Piotr Jasiński

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

3.

dr hab. inż.

Mariusz Kaczmarek

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

4.

prof. dr hab. inż.

Bożena Kostek

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

5.

dr hab. inż.

Jerzy Pluciński

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

6.

dr hab. inż.

Jacek Rumiński

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

7.

prof. dr hab. inż.

Jerzy Wtorek

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

1.

dr hab. inż.

Grzegorz Blakiewicz

elektronika

2.

dr hab. inż.

Robert Bogdanowicz

elektronika

3.

dr hab. inż.

Zbigniew Czaja

elektronika

4.

dr hab. inż.

Waldemar Jendernalik

elektronika

5.

dr hab. inż.

Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska

elektronika

6.

dr inż.

Sławomir Koziel

elektronika

7.

dr hab. inż.

Grzegorz Lentka

elektronika

8.

prof.dr hab. inż.

Michał Mrozowski

elektronika

9.

 dr hab. inż.

Bogdan Pankiewicz

elektronika

10.

dr hab. inż.

Piotr Płotka

elektronika

11.

prof. dr hab. inż.

Janusz Smulko

elektronika

12.

dr hab. inż.

Tomasz Stefański

elektronika

13.

dr hab. inż.

Marek Wójcikowski

elektronika

1.

dr hab. inż.

Paweł Czarnul

informatyka

2.

dr hab. inż.

Jan Daciuk

informatyka

3.

dr hab. inż.

Dariusz Dereniowski

informatyka

4.

prof. dr hab. inż.

Krzysztof Goczyła

informatyka

5.

dr hab. inż.

Robert Janczewski

informatyka

6.

dr hab. inż.

Jerzy Konorski

informatyka

7.

dr hab. inż.

Marek Moszyński

informatyka

8.

prof. dr hab. inż.

Bogdan Wiszniewski

informatyka

1.

 dr hab. inż.

Marek Blok

telekomunikacja

2.

prof. dr hab. inż.

Andrzej Czyżewski

telekomunikacja

3.

dr hab. inż.

Jacek Marszal

telekomunikacja

4.

dr hab. inż.

Jacek Rak

telekomunikacja i informatyka

5.

dr hab. inż.

Jacek Stefański

telekomunikacja