Laboratorium Syntezy Innowacyjnych Materiałów i Elementów (LIME) zajmuje się syntezą materiałów diamentowych oraz węglowych domieszkowanych borem. Personel naukowy LIME ma duże doświadczenie w syntezie mikro-i nanokrystalicznego diamentu.  Doświadczenie to wynika z realizacji projektów badawczych z zakresu syntezy warstw metodą CVD (Chemical Vapour Deposition), jak również technologii diamentowej i jej zastosowania.

Wytwarzane metodą µPA CVD domieszkowane warstwy diamentowe są dobrze przewodzące, z drugiej zaś strony mogą wykazywać niewielki współczynnik absorpcji światła widzialnego. To pozwala na diagnostykę lub monitorowanie metodami optoelektronicznymi warstw osadzających się na powierzchni elektrod diamentowych lub procesów zachodzących na tych elektrodach.

Powyższe właściwości powinny znaleźć zastosowanie w:

  • W sensoryce jako detektory toksyn lub czujniki pracujące w trudnych warunkach chemicznych.
  • Biosensory do detekcji DNA, protein, enzymów.
  • Do procesów rozkładu i mineralizacji niebezpiecznych i tzw. trudnych zanieczyszczeń (np. antybiotyków czy pestycydów).
  • Przewiduje się możliwość integracji domieszkowanych diamentów borem z cienkowarstwowymi tranzystorami.

Zajmuje się również badaniami związanymi z syntezą cienkowarstwowego diamentu oraz szerokim możliwościom wykorzystania cienkowarstwowego diamentu jako materiału dla zintegrowanych układów optoelektronicznych, w fotonice oraz w technice półprzewodnikowej, jak również w przemyśle elektromaszynowym oraz w implantach medycznych i stomatologicznych.