Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych powstało w ramach realizacji projektu CZT Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE i mieści się w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

 

Laboratorium zostało wyposażone w specjalistyczne zaplecze aparaturowe, które w połączeniu z kompetencjami naukowymi i technologicznymi kadry pozwala na rozwój badań naukowych w szeroko rozumianej dziedzinie technologii bezprzewodowych. Przedsiębiorstwa opracowujące nowe konstrukcje na potrzeby dostawców systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, dzięki wspólnym inicjatywom oraz ekspertyzom technicznym, mogą uzyskać dostęp do kosztownego sprzętu pomiarowego niezbędnego przy uruchamianiu, projektowaniu i testowaniu urządzeń komunikacji bezprzewodowej.

Projektowanie, konstruowanie, testowanie urządzeń, komunikacji bezprzewodowej wymaga zarówno specjalistycznego sprzętu jak i zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z zakresu technologii wielkich częstotliwości. Obydwa te czynniki są niezbędne do tego, aby polskie firmy, szczególnie z sektora MŚP, mogły odnieść sukces na tym niezwykle dynamicznym rynku nowych technologii. Ze względu na specyfikę nowoczesnej komunikacji bezprzewodowej, małe i średnie firmy w większości przypadków nie są w stanie pokonać barier cenowych dotyczących specjalistycznego sprzętu i unikalnej wiedzy. WiComm Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych tworzy specjalistyczne zaplecze aparaturowe, które w połączeniu z kompetencjami naukowymi i technologicznymi kadry pozwala opracować i wdrożyć szereg innowacyjnych produktów.