Wydział posiada następujące licencje sieciowe oprogamowania MATLAB:

  • classroom (dydaktyczną) na 50 stanowisk
  • academic (naukową) na 28 stanowisk

Z oprogramowania można korzystać na komputerach służbowych w sieci Wydziału. Szczegółowe informacje admin@eti.pg.edu.pl.

 

COVID-19

W związku z pandemią COVID-19 firma Mathworks udostępniła pracownikom i studentom Politechniki Gdańskiej tymczasową (ważną do 30 lipca 2020 r.) licencję kampusową oprogramowania MATLAB.

Warunkiem skorzystania z licencji jest założenie (lub posiadanie wcześniej założonego) konta z adresem e-mail w domenie pg.edu.pl lub jej poddomenach (np. student.pg.edu.pl).

Oprogramowanie dostępne jest pod tym adresem.