Rok
uzyskania

Tytuł profesora

2020

prof. dr  hab inż. Krzysztof Walczak (z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański

2019

prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński

prof. dr inż. Sławomir Kozieł

2017

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz

2016

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek

prof. dr hab. inż. Janusz Smulko

2015

prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański

prof. dr hab. inż. Bogdan Piwakowski (z Ecole Centrale de Lille - Francja)

prof. dr hab. inż. Renata Kalicka

2014

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro

2013

prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski

2012

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła

2008

prof. dr hab. inż. Krystyna Balińska (z Politechniki Poznańskiej)

2007

prof. dr hab. inż. Roman Salamon
prof. dr hab. inż. Ewa Hermanowicz
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
prof. dr inż. Wojciech Szpankowski (z Purdue University USA)

2006

prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski

2005

prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

2003

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk
prof. dr hab. inż. Witold Malina

2002

prof. dr hab. inż. Józef Woźniak
prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki

2001

prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

2000

prof. dr hab. inż. Janusz Górski
prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski

1999

prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

1998

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

1996

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

1993

prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur

1990

prof. dr hab. inż. Michał Polowczyk
prof. dr inż. Romuald Zielonko

1989

prof. dr hab. inż Dominik Rutkowski

1987

prof. dr hab. inż. Ludwik Spiralski

1979

prof. zw. dr hab.   Wojciech Sobczak

1978

prof. dr  inż.  Marian Zientalski