Rok

Laureat

2006

dr inż. Dariusz Dereniowski

2007

dr inż. Adrian Kosowski

2009

dr inż. Robert Bogdanowicz

2015

dr inż. Andrzej Kwiatkowski