ROK 2016

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE, RESORTOWE ORAZ NAGRODY

I WYRÓŻNIENIA FUNDACJI NAUKOWYCH

I Nagroda Prezesa Rady Ministrów

- prof. A. Czyżewski z zespołem: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, dr inż. Bartosz Kunka, mgr Agnieszka Kwiatkowska, dr inż. Piotr Odya oraz mgr inż. Rafał Rybacki za wybitne osiągnięcie naukowo – techniczne pt.: Opracowanie systemu CyberOko, służącego do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce, Warszawa, 09.02.2015

Godło promocyjne „Teraz Polska”

- CyberOko służące do diagnozy i terapii pacjentów w śpiączce i w stanie wegetatywnym, dla zespołu naukowego prof. Andrzeja Czyżewskiego, kierownika Katedry Systemów Multimedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Kapituła konkursu "Teraz Polska", Warszawa, 08.06.2015

Nagroda Prix Galien 2015

- CyberOko, opracowane przez zespół prof. Andrzeja Czyżewskiego z Katedry Systemów Multimedialnych PG, Kapituła konkursu Prix Galien 2015, Warszawa, 17.11.2015

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

- mgr inż. Katarzyna Karpienko - finalistka konkursu na projekt eNgage                                                              

Dyplomy i nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

- mgr inż. Sylwia Babicz-Kiewlicz: Laureatka konkursu TransFormation.doc organizowanego przez MNiSW, w ramach którego zostało odbyte dwutygodniowe szkolenie w Wageningen University, 09-14.09.2015 r., Wageningen.

Stypendia

Stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta – Senior Scholar - dr hab. inż. Robert Bogdanowicz -– 9-miesieczny pobyt w California Institute of Technology

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- mgr inż. Maciej Wróbel - Laureat dla Najlepszych Doktorantów na rok akademicki 2015/16 – 25.000 zł

Nagrody uzyskane podczas targów

1.    Technicon Innowacje 2015 Katedra Inżynierii Biomedycznej otrzymała Złoty Medal INNOWACJE 2015 w konkursie za wieloczujnikowy system pomiaru zanieczyszczeń powietrza, 23. 10 2015 Gdańsk
2.    Złoty Medal na 11 Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON – INNOWACJE 2015 za "System wsparcia terapii behawioralnej dziećmi z autyzmem", dr inż. Małgorzata Jędrzejewska–Szczerska, mgr inż. Katarzyna Karpienko, mgr inż. Maciej Wróbel.
3.    dr inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska  - Złoty Medal  - XI Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2015, Gdańsk.
4.    Światowe Finały Odyssei Umysłu (World Finals „Odyssey of the Mind 2015”, Michigan State University, East Lansing, USA, 19/20-23/24 maja 2015): 1 miejsce w problemie 5 „Silence Movie”, w kategorii wiekowej 4 Drużyna I (Grzegorz Litaniuk/kier., Marcin Kozłowski/WETI, K. Andruszkiewicz, J. Suchecki, M. Kostka, V. Banulewicz, M. Ołowski). 1 miejsce (Szymon Grocholski/Coach, 2015) w „Pet Project”, Division III.
5.    Nagroda tow. Nauk.  Audio Eng. Soc. Board of Governors Award dla prof. B. Kostek, October ‘2015.
6.    mgr inż. Katarzyna Karpienko - Złoty medal w konkursie INNOWACJE 2015 za system wsparcia terapii hehawioralnej dzieci z autyzmem (Detektor MED – 4)
7.    mgr inż. Mateusz Ficek - Grant wyjazdowy STSM w Saratov State University, Rosja, sponsorowane przez EU COST ACTION BM1205 "Skin Laser Imaging".
8.    Trzecia Nagroda za najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych dla dr. inż. Łukasza Szydłowskiego, za rozprawę Pasmowo-przepustowe filtry mikrofalowe o podwyższonej selektywności (promotor Prof. Michał Mrozowski), konkurs organizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Uroczyste wręczenie dnia 08 kwietnia 2015 w Łodzi, w trakcie sesji otwierającej Krajową Konferencję Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT – 2015
9.    Janusz Górski – list pochwalny od Head of Unit Security technology assessment, Institute for the Protection and Security of the Citizen, European Commission Joint Research Centre za wkład merytoryczny wniesiony w 2-nd ERNCIP Conference, Brussels, 15-16 April 2015
10.    Jacek Lebiedź, Jacek Łubiński, Adam Mazikowski: wyróżnienie w Konkursie "Mistrz Techniki Pomorza" 2014/2015 za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pt. „Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej”. Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, Gdańsk 12 czerwca 2015 [135602/15].
11.    Jerzy Kaczorek , Bogdan Wiszniewski Session‘s  Best Paper Award na 19th Word Multiconference on Systemics, Cybernetics and informatics Orlando , Floryda USA 12-15 lipca 2015 .
12.    Jerzy Kaczorek , Bogdan Wiszniewski  Best Paper Award  na 9th International Conference on Digital Society,  Lizbona , Portugalia 22-27 luty 2015.
13.    Nagroda The Best Paper Award za referat pt.: Application of Fast Cameras to String Vibrations Recording, autorzy: dr inż. J. Kotus, dr inż. P. Szczuko, mgr inż. M. Szczodrak, prof. dr hab. inż. A. Czyżewski, IEEE SPA 2015 - Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, Poznań, 23-25.09.2015
14.    mgr inż. Łukasz Lentka: Laureat konkursu na stypendium na prowadzenie badań naukowych, kwota dofinansowania 1000,00 PLN (11.2015 r.).
15.    mgr inż. Maciej Trawka, dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. nadzw. PG, dr inż. Lech Hasse: Zespół autorów: został uhonorowany nagrodą zespołową za najlepszy referat w cyklu seminaryjnym "Zastosowanie komputerów w nauce i technice" organizowanym przez PTETIS o/Gdańsk. Nagrodę przyznano za referat pt.: Automated system for fluctuation enhanced gas sensing.
16.    Bogdanowicz R., Gnyba M., Sobaszek M., Gołuński Ł. „Metoda utylizacji substancji toksycznych oraz trudnodegradowalnych z użyciem domieszkowanych borem elektrod nanodiamentowych” Międzynarodowe Targi Wynalazczości 2015 Concours Lépine Paris, Francja – Srebrny Medal.
17.    dr inż. Marcin Strąkowski - „Polaryzacyjna Optyczna Tomografia Koherentna ze spektroskopową analizą właściwości materiałów i obiektów technicznych”, NCBR Lider III
18.    mgr inż. Maciej Wróbel - Grant wyjazdowy STSM "Measurements of optical-thermal properties of skin phantoms for infrared laser therapy applications" w Saratov State University, Rosja, sponsorowane przez EU COST ACTION BM1205 "Skin Laser Imaging".
19.    mgr inż. Maciej Wróbel - Laureat konkursu dla młodych naukowców na prowadzenie badań naukowych (11.2015). – 10.500 zł
20.    dr inż. Adam Mazikowski - Wyróżnienie w konkursie Mistrz Techniki Pomorza 2014/2015 za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego „LZWP”.
21.    dr inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska - Nagroda w V edycji konkursu „Innowacja jest Kobietą”  Polskiej Sieci Kobiet Nauki
22.    mgr inż. Katarzyna Karpienko - laureat konkursu na stypendium finansujące prowadzenie badań naukowych w zakresie czujników biofotonicznych
23.    mgr inż. Katarzyna Karpienko - Invited External  Expert w trakcie spotkania sieci naukowej COST “Play for Children with Disabilities (LUDI)”, 28-29.10.2014, Wilno, Litwa
24.    mgr inż. Maciej Kraszewski - Best Student Presentation Award, II miejsce - nagroda dla za prezentację w formie plakatu pt. „Polarization-sensitive optical coherence tomography with spectroscopic light analysis” przedstawioną na III Sympozjum Photonics Society of Poland w Warszawie.
25.    mgr inż. Michał Sobaszek - Trzymiesięczny staż wyjazdowy dla doktorantów w ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w  zakresie nowoczesnych technologii POKL.04.01.01-00-368/09 na Michigan State University USA – 23-03-2015.
26.    mgr inż. Michał Sobaszek - Uzyskanie Grantu dla Młodych Pracowników Nauki na rok 2015
27.    mgr inż. Daria Milewska - Laureat konkursu stypendialnego na prowadzenie badań naukowych, kwota dofinansowania 3000,00 zł (11.2014).
28.    mgr inż. Daria Milewska - „Centrum Studiów Zaawansowanych – rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” (POKL04.03.00-00-238/12) – Stypendium ufundowane w ramach Priorytetu IV: Szkolnictwo Wyższe, działanie 4.3 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020). Trzymiesięczny wyjazdowy staż technologiczno-inżynierski z projektu Advanced PhD w Laboratorium Analiz Żywności i Pasz "RYPIN" Sp. z o.o. - 07.2015 – 09.2015.
29.    DYPLOM dla mgra inż. Piotra Rajchowskiego za zajęcie III miejsca w 11th International Electronic and Telecommunication Conference of Students and Young Scientists – SECON 2015
30.    Nagroda za najlepszy artykuł dla młodych naukowców podczas XXXI Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT 2015), 16-18.09.2015, Kraków dla  mgra. inż. Kanstantsina Myslitskiego (współautorem artykułu był dr inż. Jacek Rak)
31.    Humboldt Research Award Supplement – prof. W. Szpankowski
32.    Arden L. Bement Jr. Award - prof. W. Szpankowski
33.    Nagroda The Best Paper Award za referat Magdy Plewa, Bożeny Kostek, pt. "GRAPHICALREPRESENTATION OF MUSIC SET BASED ON MOOD OF MUSIC" na Międzynarodowym  Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET, ISSET’2015  w Warszawie.
34.    Wyróżnienie na 138 konwencji Audio Engineering Society za projekt mgr inż. Piotra Hoffmanna -  doktoranta z Katedry Systemów Multimedialnych: opracowanego systemu do automatycznego sterowania algorytmem wirtualnego basu w zależności od gatunku muzycznego - Smart Virtual Bass Algorithm, Warszawa, 07-10.05.2015
35.     Wyróżnienie na XIV Krajowej Konferencji Elektroniki dla zespołu pracowników Katedry Systemów Multimedialnych w składzie: mgr inż. Karol Lisowski, mgr inż. Janusz Cichowski, dr inż. Piotr Szczuko, prof. dr hab. inż. A. Czyżewski, za referat  pt.:  Modelowanie zachowań tłumu z zastosowaniem analizy obrazu i znaczników radiowych, Darłówko, 08-12.06.2015
36.    „Najlepsza Praca Dyplomowa Inżynierska 2015” – konkurs Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk
37.    I nagroda w konkursie : studenci: Michał Siedzik, Mateusz Krahel Uczelnia : Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Temat pracy: "Projekt i realizacja układu do bezprzewodowego monitorowania stanu zdrowia pacjenta z wykorzystaniem platformy Intel Galileo na terminale mobilne".  Opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
38.    Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dla Pana Macieja Grąckiego (promotor dr inż. Marcin Narloch), której fundatorem jest Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa. Tytuł pracy: Wykorzystanie serwera YATE jako sterownika bram sygnalizacyjnych.
39.    III Nagroda Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych dla  mgra inż. Przemysława Gilskiego w Konkursie Młodych Naukowców za referat: „Badanie efektywności kodeków źródłowych w radiofonii cyfrowej DAB+” przedstawiony na Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji
40.    DYPLOM Akademii Marynarki Wojennej Wydział Mechaniczno-Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej dla dra inż. Sławomira Ambroziaka za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy referat dla młodych pracowników nauki wygłoszony na XV Konferencji Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR 2015
41.    DYPLOM  8. Konferencji Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne UiSR’2015 dla dra inż. Jarosława Magiery za wyróżnienie w ramach konkursu dla młodych naukowców na najlepszy referat
42.    DYPLOM Wojskowej Akademii Technicznej dla mgra inż. Pawła Kosza za zajęcie II miejsca w konkursie na najlepszy referat w grupie studentów, na 11th International Electronic and Telecommunication Conference of Students and Young Scientists – SECON 2015
43.    DYPLOM Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Biologii z podziękowaniami dla mgra inż. Przemysława Gilskiego za aktywne wsparcie idei stworzenia forum wymiany myśli i doświadczeń związanych z dydaktyką akademicką i wygłoszenie referatu p.t. "Technologia radia programowalnego w procesie kształcenia studentów ICT" na II Konferencji Dydaktycznej – Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność
44.    WYRÓŻNIENIE Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych dla mgra inż. Piotra Rajchowskiego w Konkursie Młodych Naukowców za referat: „Zwiększenie dokładności estymacji położenia obiektów w systemie nawigacji inercyjnej poprzez wykorzystanie radiowych pomiarów odległości” przedstawiony na Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji
45.    WYRÓŻNIENIE Akademii Marynarki Wojennej Wydział Mechaniczno-Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej dla dra inż. Jarosława Magiery za najlepszy wygłoszony referat w konkursie dla młodych pracowników nauki, na XV Konferencji Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR 2015
46.    WYRÓŻNIENIE Akademii Marynarki Wojennej Wydział Mechaniczno-Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej dla mgr inż. Agnieszki Czapiewskiej za najlepszy wygłoszony referat w konkursie dla młodych pracowników nauki, na XV Konferencji Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR 2015