Rok

Laureaci

2008

dr inż. Dariusz Dereniowski

2009

dr inż. Adrian Kosowski