Nagrody dla nauczycieli akademickich

Rok Laureat

1996 rok

 i: dr inż. Jerzy Chramiec

1996 rok

 i: dr inż. Wiesław Porębski

1997 rok

 z: dr inż Mariusz Barski, dr inż. Wojciech Jędruch, 

1999 rok

 z: dr hab. inż Józef Woźniak,  dr inż. Krzysztof Nowicki

1999 rok

 i: prof.dr hab. inż. Marek Kubale

1999 rok

 z: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski

2002 rok

 i: prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki

2003 rok

 z: dr inż. Krzysztof Nowicki, prof. dr hab. inż Józef Woźniak

2003 rok

 z: prof. dr hab. inż. Marek Kubale, dr inż. Krzysztof Giaro, dr inż. Robert  Janczewski, dr inż. Krzysztof  Manuszewski, dr inż. Michał Małafiejski, mgr inż. Adam Nadolski, dr inż. Krzysztof  Piwakowski, dr inż Dariusz Szyfelbein

2003 rok

 z: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk

2005
rok

 i: prof. dr  inż. Marian Zientalski

2005
rok

 i: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

2006
rok

 i: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

2009
rok

 i: prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski
 i: dr inż. Piotr Wroczyński

2010
rok

z: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, dr inż. Piotr Odya, mgr inż. Piotr Dalka, mgr inż. Łukasz Kosikowski, mgr inż. Maciej Kulesza, mgr inż. Michał Lech

2011
rok

 i: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

2013 rok

i: prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski - za całokształt dorobku

i - nagroda indywidualna
z - nagroda zespołowa

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  za osiągnięcia wynalazcze w 2013 roku

Laureat Osiagnięcie
  • Katedra Systemów Geoinformatycznych WETI PG oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPEGIEKA
  • "Mówiące Mapy"
  • Katedra Systemów Multimedialnych WETI PG    
  • System Cyber-Oko umożliwiający diagnozę świadomości u pacjentów w stanie wegetatywnym 
  • Odtwarzacz filmowy z funkcją poprawy zrozumiałości dialogów
  • Inteligentna kamera wizyjna sterowana sygnałami RFID