Rok

Laureat

2004

dr  inż. Krzysztof Giaro

2005

dr inż. Michał Małafiejski

2010

dr inż Adrian Kosowski