Rok Laureat Osiagnięcie

1995 rok

dr hab. inż.  Michał Mrozowski, prof. PG,

– za rozprawę habilitacyjną

1998 rok

dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. PG,

– za wybitne osiągnięcia naukowe (monografia)

dr inż. Sławomir Zieliński

– za rozprawę doktorską

2000 rok

prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński

– za wybitne osiągnięcie naukowo –techniczne

dr hab. inż. Bożena Kostek

– za wybitne osiągnięcie naukowe (monografia)

2001 rok

dr inż. Michał Rewieński

- promotor prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

– za rozprawę doktorską

2003 rok

dr inż. Michał Małafiejski

- promotor prof. dr hab. inż. Marek Kubale

– za rozprawę doktorską

2004 rok

dr inż. Piotr Kozakowski

- promotor prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

– za rozprawę doktorską

2007 rok

dr inż. Łukasz Kulas

- promotor prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

– za rozprawę doktorską

2008
rok

dr inż. Adrian Kosowski

- promotor dr hab. inż. Krzysztof Giaro

dr inż. Adam Lamęcki

- promotor prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

- za rozprawę doktorską

2009
rok

dr inż. Piotr Szczuko

- promotor prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

- za rozprawę doktorską

2014 rok

prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

dr inż. Bartosz Kunka

mgr Agnieszka Kwiatkowska

dr inż. Piotr Odya

mgr inż. Rafał Rybacki

 

 

- nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowo-techniczne