Rok Laureat Rodzaj nagrody
2003

Zespół w składzie:

prof. dr hab. inż Antoni Nowakowski, prof. zw. PG

dr inż. Mariusz Kaczmarek

dr inż. Marcin Gryciuk

 
2013 mgr inż. Katarzyna Dunst I nagroda dla Absolwentów za pracę magisterską pt. "Czujniki gazów wykorzystujące polimery przewodzące"