Doktoraty w AEiE | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Doktoraty w AEiE

Doktoraty dopuszczone do obrony w dyscyplinie AEEiTK

Imię i nazwisko

Rozprawa doktorska

Streszczenie

Recenzje

Metryczka  

Małgorzata  Anna Warecka Techniki zwiększania efektywności ... streszczenie

recenzja1

recenzja2

recenzja3

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN Czas wytworzenia informacji: 18.07.2023 godz. 10:42 Wprowadziła informację: Wioleta Zielińska Czas udostępnienia informacji: 18.07.2023 godz. 10:42
Łukasz Macewicz Structural, optical and ... streszczenie

recenzja1

recenzja2

recenzja3

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN Czas wytworzenia informacji: 05.06.2023 godz. 11:23 Wprowadziła informację: Wioleta Zielińska Czas udostępnienia informacji: 05.06.2023 godz. 11:24
Filip Ratkowski Badanie wpływu parametrów gruntu na... streszczenie

recenzja1

recenzja2

recenzja3

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN Czas wytworzenia informacji: 23.02.2023 godz. 09:06 Wprowadziła informację: Wioleta Zielińska Czas udostępnienia informacji: 23.02.2023 godz. 09:12

Monika Kosowska

stopień nadano 10.05.2022

wyróżniono rozprawę doktorską

Tuning of the finesse... streszczenie

recenzja1

recenzja2

recenzja3

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN Czas wytworzenia informacji: 24.02.2022 godz. 09:47 Wprowadziła informację: Wioleta Zielińska Czas udostępnienia informacji: 24.02.2022 godz. 09:48

Marcin Jarosław Marzejon

stopień nadano 14.02.2023

wyróżniono rozprawę doktorską

Perymetria dwufotonowa z wykorzystaniem ...

streszczenie PL

streszczenie EN

recenzja1

recenjza2

recenzja3

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN Czas wytworzenia informacji: 11.10.2022 godz. 08:30 Wprowadziła informację: Wioleta Zielińska Czas udostępnienia informacji: 11.10.2022 godz. 08:32

Kamil Piotr Stawiarski

stopień nadano 14.02.2023

Estymacja współrzędnych kątowych w radarze ... streszczenie

recenzja1

recenzja2

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN Czas wytworzenia informacji: 12.10.2022 godz. 12:30 Wprowadziła informację: Wioleta Zielińska Czas udostępnienia informacji: 11.10.2022 godz. 12:37

Zgodnie z przepisami prawa, aktualnie informacje o postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wyświetlane są w Biuletynie Informacji Publicznej PG (BIP).

Przejdź do strony w BIP  

Dodatkowo poniżej wyświetlane są informacje w formie skróconej.

Loading...