Doktoraty w AEiE | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Doktoraty w AEiE

Doktoraty dopuszczone do obrony

Imię i nazwisko

Rozprawa doktorska

Streszczenie

Recenzje

Metryczka  

Monika Kosowska Tuning of the finesse... streszczenie

recenzja1

recenzja2

recenzja3

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN Czas wytworzenia informacji: 24.02.2022 godz. 09:47 Wprowadziła informację: Wioleta Zielińska Czas udostępnienia informacji: 24.02.2022 godz. 09:48
Marcin Jarosław Marzejon Perymetria dwufotonowa z wykorzystaniem ...

streszczenie PL

streszczenie EN

recenzja1

recenjza2

recenzja3

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN Czas wytworzenia informacji: 11.10.2022 godz. 08:30 Wprowadziła informację: Wioleta Zielińska Czas udostępnienia informacji: 11.10.2022 godz. 08:32
Kamil Piotr Stawiarski Estymacja współrzędnych kątowych w radarze ... streszczenie

recenzja1

recenzja2

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN Czas wytworzenia informacji: 12.10.2022 godz. 12:30 Wprowadziła informację: Wioleta Zielińska Czas udostępnienia informacji: 11.10.2022 godz. 12:37