Habilitacje w dyscyplinie AEiE | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Habilitacje w dyscyplinie AEiE

Postępowania habilitacyjne w dyscyplinie AEEiTK

dr inż.

Michał Czubenko

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzje

Uchwała komisji habilitacyjnej

Decyzja RD

Metryczka

skład komisji habilitacyjnej

Recenzje:

  • Uchwała
  • Decyzja
 

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska

Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde,

czł. koresp. PAN

Czas wytworzenia informacji:   26.10.2022,

godz. 14:40

Wprowadził informację:  Wioleta Zielińska

Czas udostępnienia informacji:    26.10.2022,

godz. 15:09

dr inż.

Michał Michna

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzje

Uchwała komisji habilitacyjnej

Decyzja RD

Metryczka

skład komisji habilitacyjnej

Recenzje:

  • Uchwała
  • Decyzja
 

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska

Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde,

czł. koresp. PAN

Czas wytworzenia informacji:   26.10.2022,

godz. 14:45

Wprowadził informację:  Wioleta Zielińska

Czas udostępnienia informacji:    26.10.2022,

godz. 15:09

dr inż.

Grzegorz Fotyga

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzje

Uchwała komisji habilitacyjnej

Decyzja RD

Metryczka

skład komisji habilitacyjnej

Recenzje:

 

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska

Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde,

czł. koresp. PAN

Czas wytworzenia informacji:   28.02.2022,

godz. 11:40

Wprowadził informację:  Wioleta Zielińska

Czas udostępnienia informacji:    28.02.2022,

godz. 11:40

dr inż.

Wiesław Kordalski

Skład komisji habilitacyjnej

Recenzje

Uchwała komisji habilitacyjnej

Decyzja RD

Metryczka

skład komisji habilitacyjnej

Recenzje:

  • Uchwała
  • Decyzja
 

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska

Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde,

czł. koresp. PAN

Czas wytworzenia informacji:   08.04.2022,

godz. 10:17

Wprowadził informację:  Wioleta Zielińska

Czas udostępnienia informacji:    08.04.2022,

godz. 10:17