Zdjęcia z otwartego posiedzenia Rady Wydziału ETI w dniu 17 października 2017 r.