Plan zajęć na rok akademicki 2016/2017

"Introduction to Electronic Noise" prof. Laszlo Kish z Texas A&M University
 https://engineering.tamu.edu/electrical/people/lkish 
wykład dla wszystkich zainteresowanych doktorantów (zobacz sylabus)
Termin: 12.06 19.06.2017 (zobacz plan)
proszę zgłaszać chęć uczestnictwa w zajęciach na adres anegorlo@pg.gda.pl

Oferta zajęć rozwijających umiejętności zawodowe i społeczne w semestrze zimowym 2016/2017 :

Komercjalizacja badań naukowych na Politechnice Gdańskiej (1 ECTS)

Projektowanie strategii marketingowych (1 ECTS)

Przygotowanie obrony doktoratu (2 ECTS)

Scientific databases and information skills (dla 1. roku) zajęcia odbedą się 10.12.2016 (sobota) w godz. 10-15 w Sali multimedialnej BG/GG

Oferta zajęć rozwijających umiejętności zawodowe i społeczne w semestrze letnim 2016/2017 :

  1. Podstawy metodyczne zajęć dydaktycznych - 2 ECTS (15 godz.) skierowane do I roku – nie trzeba się zapisywać (informacja tutaj)
  2.    Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych - 1 ECTS (10 godz.), obecnie I edycja
  3.    e-kurs Techniki prowadzenia zajęć na odległość (2 ECTS/15 godz. zajęć zdalnych), cykliczna edycja
  4.    Intellectual property protection - 1 ECTS (5 godz.)
  5.    Praktyka wdrażania innowacji  1 ECTS (5 godz.)
  6.    Jak opublikować artykuł w czasopiśmie JCR – 1 ECTS (5 godz.)
  7.    Ethics of scientific research- 1 ECTS (5 godz.)

 Zapisy na ww. przedmioty przez formularz zgłoszeniowy do dnia 10 marca br.>>>
 

Rok I

przedmioty obowiązkowe

zajęcia fakultatywne

 

Rok II, III i IV

przedmiot indywidualny prowadzony przez prof. Niedźwieckiego (do wyboru w ramach przedmiotów obieralnych)

Rok III i IV

Doktoranci, którzy nie uczestniczyli jeszcze w zajęciach przygotowujących do egz. doktorskiego z dyscypliny dodatkowej (wybrane zagadnienia filozofii, ekonomii, psychologii, socjologii) mogą deklarować swoje uczestnictwo za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego>>>
Najbliższe zajęcia będą realizowane w zależności od zainteresowania danym przedmiotem. Można zaproponować inne dyscypliny (patrz formularz).

 

Wydziałowe Warsztaty Doktoranckie

w trakcie studiów doktoranckich należy zebrać w sumie min. 10 ECTS z przedmiotów z grupy soft-skills, a w tym:
  • I.         5 ECTS powinno być zebranych z przedmiotów rozwijających umiejętności dydaktyczne - obszar I,

Oferowane zajęcia pedagogiczne są wszystkie obowiązkowe, tzn. doktorant w trakcie swoich studiów (w związku ze swoją obowiązkową praktyką dydaktyczną) powinien odbyć/zaliczyć komplet 3-ch przedmiotów pedagogicznych (pierwsze trzy przedmioty z oferty letniej, w sumie 5 ECTS) - 

  • II.       5 ECTS powinno być zebranych z obszaru III - rozwijającego umiejętności zawodowe  (możliwe jest uzupełnienie ECTS z  obszaru II).
 
Przedmioty uzupełniające różnice programowe w zakładce Przedmioty do wyboru