Plan zajęć na rok akademicki 2018/2019

Rok I

przedmiot senestr l. godzin ECTS prowadzący dyscyplina
Noncooperative Distributed Systems

zimowy

plan 
pierwsze zajęcia 20.12.2018

30 4 dr hab. inż. J. Konorski, prof. nadzw. PG Informatyka
AiR
Telekomunikacka
Research methodology zimowy
(plan)
15 2 dr inż. A. Bobkowska
wszyscy
Selected aspects of the design of artificial organs   15 2 dr hab. inż. P. Jasiński, prof. nadzw. PG BiB
Elektronika
Informatyka
Techniki prowadzenia zajęć na odległość (kurs e-learningowy na platformie eNauczanie PG) zimowy 15 2 Dział Spraw Naukowych
wszyscy
Warsztat pedagogiczny nauczyciela akademickiego zimowy (plan) 15 2 Dział Spraw Naukowych
wszyscy
Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktyvznych zimowy 10 2 Dział Spraw Naukowych
wszyscy
Intellectual property protection   10 1 Dział Spraw Naukowych
wszyscy
Graduate seminar   30   prof. dr hab. inż. M. Mrozowski
wszyscy
Mathematical Modeling and Simulation   15 2 prof. dr hab. inż. Z. Kowalczuk, prof. zw. PG BiB
Elektronika
Informatyka
Telekomunikacja
Data structures letni
(zajęcia maj - czerwiec)
30 4 prof. dr hab. inż.
K. Goczyła
AiR
BiB
Elektronika
Telekomunikacja
High Integrity Systems letni 15 2 prof. dr hab. inż.
J. Górski
AiR
Informatyka
Telekomunikacja
praktyka dydaktyczna bierna rozliczenie roczne 30   kierownik katedry
wszyscy

 

 

Rok II, III i IV

zajęcia fakultatywne
konspekty:
Machine Learning and Soft Computing pierwsza konsultacja 8.03.2018 godzina 17:00 p. 453 EA
Digital signal processing  zajęcia w piątki (sem. letni) w godzianach 15-17 sala 106 NE
Measurement Science 
Photnics measurements
Testowanie wydajności i poboru mocy nowoczesnych CPU, GPU i koprocesorów

Rok III i IV

Oferta zajęć rozwijających umiejętności zawodowe i społeczne w semestrze zimowym 2018/2019 :

 PODSTAWY METODYCZNE PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

dr Jolanta Dyrda, UG; dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW

  Warsztat pedagogiczny nauczyciela akademickiego, 15g, 2 ECTS, Szczegóły >>>
dokumenty
plan zajęć

Zajęcia są obowiązkowe, doktoranci z I roku są już na listach uczestników.

Blok I. Warsztaty komunikacji (2 x 3 godz.)
1. Komunikacja ze studentami
2. Wystąpienia publiczne
3. Rozwiązywanie konfliktów

Blok II. Kompetencje dydaktyczne nauczyciela akademickiego (2 x 3 godz.)
1. Modele nauczania
2. Metody dydaktyczne
3. Sposoby realizacji zajęć

Blok III. System oceniania (1 x 3 godz.)
1. Modele oceniania
2. Funkcje oceny

plan zajęć z grupy soft-skills w sem. zimowym 2018/2019.

Writting scientific papers in electronics, telecommunications and informatics przedmiot obowiązkowy dla uczestników programu InterPhDII

 

 

Wykaz podstawowych problemów obowiązujących na egzaminie doktorskim z ekonomii (dyscyplina dodatkowa) >>

 

 

Doktoranci, którzy nie uczestniczyli jeszcze w zajęciach przygotowujących do egz. doktorskiego z dyscypliny dodatkowej (wybrane zagadnienia filozofii, ekonomii, psychologii, socjologii) mogą deklarować swoje uczestnictwo za pośrednictwem wypełnij formularz >>>
Najbliższe zajęcia będą realizowane w zależności od zainteresowania danym przedmiotem. Można zaproponować inne dyscypliny (patrz formularz).

 

w trakcie studiów doktoranckich należy zebrać w sumie min. 10 ECTS z przedmiotów z grupy soft-skills, a w tym:
  • I.         5 ECTS powinno być zebranych z przedmiotów rozwijających umiejętności dydaktyczne - obszar I,

Oferowane zajęcia pedagogiczne są wszystkie obowiązkowe, tzn. doktorant w trakcie swoich studiów (w związku ze swoją obowiązkową praktyką dydaktyczną) powinien odbyć/zaliczyć komplet 3-ch przedmiotów pedagogicznych (pierwsze trzy przedmioty z oferty letniej, w sumie 5 ECTS) - 

  • II.       5 ECTS powinno być zebranych z obszaru III - rozwijającego umiejętności zawodowe  (możliwe jest uzupełnienie ECTS z  obszaru II).
 
Przedmioty uzupełniające różnice programowe w zakładce Przedmioty do wyboru