Zasady postępowania w sprawie nadania tytułu profesora od 1 października 2019 r. reguluje

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Z wnioskiem  do Rady Doskonałości Naukowej występuje osoba zainteresowana

 

 
 

Przepisy prawne dotyczące postępowania o nadanie tytułu profesora obowiązujące do 30.09.2019

Nowela ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki  - Rozdział 3

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora  - Rozdział 3

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora  - Rozdział 3

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 

Kryteria oceny kwalifikacji kadry naukowej i artystycznej

WNIOSKI W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU PROFESORA tryb przedstawiania oraz wymagania w zakresie dokumentacji - wytyczne Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

Wzory dokumentów:

Informacji udziela Wioleta Zielińska