Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski - Zespołół ds. infrastruktury badawczej

 • prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski -  Zespół specjalistyczny ds. infrastruktury informatycznej

 • dr inż. Robert Bogdanowicz - Zespół ds. działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów

Sekcja Nauk Technicznych

 • prof.  dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. zw. PG

 

Profesorowie Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG

w komitetach naukowych PAN

Komitet Akustyki:
 • prof. dr hab. inż. Roman Salamon

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski, prof. zw. PG

Komitet Automatyki i Robotyki:
 • prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki, prof. zw. PG

 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, prof. zw. PG

Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej:
 • prof. dr hab. Antoni Nowakowski, prof. zw. PG

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji:
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski

 • prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG, – członek korespondent

 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG, -  członek korespondent

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański

 • prof. dr hab. inż. Józef Woźniak. prof. zw. PG

Komitet Informatyki:
 • prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG, - członek korespondent

 • prof. dr hab. inż. Marek Kubale, prof. zw. PG

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej:
 • dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG

 • dr hab. inż. Grzegorz Lentka

 • prof. dr hab. inż. Janusz Smulko

 
Komitet Narodowy ds. Współpracy z Komitetem Danych dla Nauki i Techniki ICSU (CODATA)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła

 • prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG

 • prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski, prof. zw. PG

 
Polska Sekcja Audio Engineering Society
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG

 • prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG - członek zarządu

 
Permanent Stakeholders Group (PMG) European Network and Information Security Agency (ENISA)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Górski, prof. zw. PG

 
Electromagnetics Academy, USA
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur, prof. zw. PG

 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG