Program ósmej edycji Igrzysk Akademii ETI

miejsce: nowy budynek (budynek B) Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (pozycja 42 na mapie kampusu),
czas: sobota 2 lutego 2019 r.

  • 1100 – uroczyste rozpoczęcie zawodów (sala NE 230),
  • 1110 – omówienie spraw technicznych (sala NE 230),
  • 1130 – akceptacja stanowisk (sale NE 237 i NE 239),
  • 1140 – rozpoczęcie sesji zadaniowej (sale NE 237 i NE 239),
  • 1540 – zakończenie sesji zadaniowej,
  • 1610 – ogłoszenie wstępnych wyników,
  • 1810 – zakończenie czasu zgłaszania reklamacji.