Program dziesiątej edycji Igrzysk Akademii ETI

miejsce: budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (pozycja 42 na mapie kampusu),
czas: sobota 6 marca 2021 r.

  • 1000 – uroczyste rozpoczęcie zawodów (sala NE 230),
  • 1010 – omówienie spraw technicznych (sala NE 230),
  • 1020 – akceptacja stanowisk (sale NE 237 i NE 239),
  • 1040 – rozpoczęcie sesji zadaniowej (sale NE 237 i NE 239),
  • 1440 – zakończenie sesji zadaniowej, omówienie zadań,
  • 1510 – ogłoszenie wstępnych wyników,
  • 1630 – zakończenie czasu zgłaszania reklamacji.