Na wydziale ETI sprawy proceduralne oraz obieg dokumentów projektowych prowadzony jest przez Biuro Wydziału.
Jednostki Politechniki Gdańskiej  współpracują w zakresie pozyskiwania środków z Działem Projektów, który został powołany w celu pomocy, rejestracji i realizowaniu projektów finansowych z Funduszy Strukturalnych i Programów Międzynarodowych oraz Krajowych Projektów Badawczych.
Dział Projektów publikuje na bieżąco aktualności o możliwościach i terminach składania wniosków oraz różnych szkoleniach.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  zarządza i realizuje programy i projekty finasowane z różnych źródeł dotyczące badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Finansowaniem działalności naukowej w zakresie badań podstawowych zajmuje się Narodowe Centrum Nauki.

Projekty międzynarodowe

Projekty europejskie

Projekty krajowe