Wydział ETI ma bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów badawczych i rozwojowych o szerokim zakresie współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Liczne wdrożenia wyników prowadzonych badań, współpraca z wieloma instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami, znaczna liczba realizowanych grantów oraz prac naukowych korzystnie świadczą o aktywności naukowej i badawczej pracowników WETI.

 

Zestawienie liczbowe projektów realizowanych na WETI w latach 2009-2013:

 • Projekty badawcze i rozwojowe (MNiSW, NCN, NCBiR) – 76
 • Projekty w ramach PO IG – 8
 • Projekty w ramach PO KL – 5
 • Projekty w ramach RPO WP – 3
 • Projekty w ramach PO IiŚ – 1  (projekt uczelniany, WETI jest jednostką uczestniczącą)
 • Projekty międzynarodowe  (Eureka, COST, 7 PR UE, Artemis, NMF, Chist-Era) – 10
 • Liczba zgłoszeń projektów wynalazczych na WETI w latach 2009-2013 – 74   
 • Lista patentów oraz prawa ochronne otrzymane w latach 2009-2013 – 26  
 • Rozwiązania innowacyjne w latach 2009-2013 – 76.

Wielkość pozyskiwanych środków ze źródeł zewnętrznych  stawia Wydział na pierwszym miejscu wśród wydziałów Politechniki Gdańskiej i w ścisłej czołówce w kraju.

 

Pracownicy wydziału są autorami wielu innowacyjnych pomysłów i wdrożeń (poniżej wybrane rozwiązania), za które otrzymują liczne nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Rady Ministrów oraz Rektora PG, stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i subsydia profesorskie FNP. Jeden z pracowników Wydziału został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (tzw. Polski Nobel).

W ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) rozwijane jest „CyberOko”, które zdobyło prestiżowy tytuł „Wynalazek roku 2013” oraz  Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne w 2013 roku.

Podkreślić należy, iż CyberOko, Mówiące mapy, odtwarzacz filmowy z funkcją poprawy zrozumiałości dialogów to wynalazki opracowane na Wydziale, które zostały nagrodzone złotymi medalami na 62. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2013. Ponadto srebrnym medalem nagrodzono inteligentną kamerę wizyjną sterowaną sygnałami RFID. CyberOko, oprócz złotego medalu ze specjalnym wyróżnieniem, otrzymało nagrodę Stowarzyszenia „STA Technopol Moscow”.

Mówiące Mapy zostały zrealizowane w Katedrze Systemów Geoinformatycznych we współpracy z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym "OPEGIEKA" Sp. z o.o. Powstały w ramach programu IniTech, dofinansowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt „Domowy asystent osób starszych i chorych” (DOMESTIC), realizowany w ramach PO IG, to kolejny przykład innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez pracowników WETI. Produkty opracowane w ramach projektu zdobywają liczne nagrody krajowe oraz międzynarodowe, m.in.:

 • Złoty  medal na targach SALMED 2012  - produkt  „Elektroniczna dmuchawka” – platforma i urządzenie wspomagające terapię mowy
 • Srebrny medal na targach Technicon Innowacje 2012  - produkt „e-Narzuta”
 • Srebrny medal na targach Technicon Innowacje 2013  - „DOMESTIC – platforma do wspomagania osób starszych lub przewlekle chorych w warunkach domowych”.

Kolejny nagrodzony projekt, również realizowany w ramach PO IG, to „Wspomaganie osiągania zgodności z normami i standardami  (NOR - STA)”, który otrzymał Złoty Medal MTP 2013 – „Wybór Konsumentów”. Złoty medal na XVII Moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES – 2014” zdobył zespół badawczy z WETI za opracowany „Sposób otrzymywania suspensji diamentowych”.