Regulamin obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Regulamin obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

Regulamin obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

Regulamin obowiązujący od 1.10.2013 do 30.09.2015

Regulamin obowiązujący do 31.09.2013

 

Doktoranci w ciągu roku akademinckiego mają prawo do 8 tygodni wolnych od zajęć z podziałem:
5 tygodni -  w okresie wakacji letnich (ostatni tydzień lipca + sierpień)
2 tygodnie - grudniowa przerwa świąteczna
1 tydzień - w sesji zimowej

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał nowe rozporządzenie ws studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.