Regulamin obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Regulamin obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

Regulamin obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

Regulamin obowiązujący od 1.10.2013 do 30.09.2015

Regulamin obowiązujący do 31.09.2013

 

Doktoranci w ciągu roku akademinckiego mają prawo do 8 tygodni wolnych od zajęć z podziałem:
5 tygodni -  w okresie wakacji letnich (ostatni tydzień lipca + sierpień)
2 tygodnie - grudniowa przerwa świąteczna
1 tydzień - w sesji zimowej

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał nowe rozporządzenie ws studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

 Po 30 kwietnia 2019 r. nie będę już wszczynane przewody doktorskie w dotychczasowym znaczeniu. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w miejsce przewodów doktorskich będą wszczynane postępowania ws. nadania stopnia doktora. Jest to zmiana nie tylko natury językowej, ale przede wszystkim zmiana proceduralna.

 W związku z tym, że z dniem 1 maja br. przewody doktorskie nie będą już wszczynane, a w ich miejsce od 1 października br. będą wszczynane postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.