Na Wydziale ETI, decyzją Kierownika Studiów Doktoranckich od roku akademickim 2016/2017 obowiązują indeksy elektroniczne

Doktoranci   proszeni są o złożenie w Sekretariacie Studiów Doktoranckich pok. 145 do 18.09.2019

  1. Sprawozdań (Załacznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 16/2013 z 11 czerwca 2013 r.) pobierz:
  •   semestralnego dla I roku
  •   rocznego dla pozostałych roczników

    2.  podań o przedłużenie studiów po 4 i 5 roku (zasady)

W przypadku, gdy uczestnik nie ma możliwości wywiązania się ze wszystkich punktów, powinien napisać wyjaśnienie.

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być parafowane przez opiekuna naukowego/promotora.