Rozprawy doktorskie przyjęte i dopuszczone do publicznej obrony na podstawie przepisów obowiązujacych od. 1.10.2011

Imię i nazwisko streszczenia recenzje

Michał Nykiel

streszczenie

recenzja1

recenzja2

Aleksandra Karpus

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

Paweł Kalinowski

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

Przemysław Falkowski-Gilski

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2