Rozprawy doktorskie przyjęte i dopuszczone do publicznej obrony na podstawie przepisów obowiązujacych od. 1.10.2011

Imię i nazwisko streszczenia recenzje

Przemysław Falkowski-Gilski

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2