W trakcie obchodów Dnia Absolwenta w maju br. powołano Koło Absolwentów Wydziału ETI. 
W skład grupy roboczej organuzującej wydziałowe koło weszli:
Tomasz Klajbor - przewodniczący, Jan Mioduski  i Georgis Bogdanis.

Pierwszym zadaniem tego skladu zarządu koła jest zbudować strukturę i program działania.
Aktualnosci publikowane są także na stronach SA PG.