LISTA OPIEKUNÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DOKTORANCKIE w roku akad. 2017/2018

       

Lp.

Tytuł, stopień

Imię nazwisko pracownika

Reprezentowana dyscyplina nauk technicznych

1.

prof. dr hab. inż.

Zdzisław Kowalczuk

automatyka i robotyka

2.

dr hab. inż.

Michał Meller

automatyka i robotyka

3.

prof. dr hab. inż.

Maciej Niedźwiecki

automatyka i robotyka

6.

dr hab. inż.

Roman Rykaczewski

automatyka i robotyka

1.

prof. dr hab. inż.

Krzysztof Giaro

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

2.

 dr hab. inż.

Piotr Jasiński

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

3.

dr hab. inż.

Mariusz Kaczmarek

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

4.

prof. dr hab. inż.

Bożena Kostek

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

5.

dr hab. inż.

Jerzy Pluciński

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

6.

dr hab. inż.

Jacek Rumiński

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

7.

prof. dr hab. inż.

Jerzy Wtorek

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

1.

dr hab. inż.

Grzegorz Blakiewicz

elektronika

2.

dr hab. inż.

Robert Bogdanowicz

elektronika

3.

dr hab. inż.

Zbigniew Czaja

elektronika

4.

dr hab. inż.

Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska

elektronika

5.

dr hab. inż.

Sławomir Koziel

elektronika

6.

dr hab. inż.

Grzegorz Lentka

elektronika

7.

prof.dr hab. inż.

Michał Mrozowski

elektronika

8.

 dr hab. inż.

Bogdan Pankiewicz

elektronika

9.

dr hab. inż.

Piotr Płotka

elektronika

10.

prof. dr hab. inż.

Janusz Smulko

elektronika

11.

dr hab. inż.

Tomasz Stefański

elektronika

12.

dr hab. inż.

Marek Wójcikowski

elektronika

1.

dr hab. inż.

Paweł Czarnul

informatyka

2.

dr hab. inż.

Dariusz Dereniowski

informatyka

3.

prof. dr hab. inż.

Krzysztof Goczyła

informatyka

4.

dr hab. inż.

Robert Janczewski

informatyka

5.

dr hab. inż.

Jerzy Konorski

informatyka

6.

dr hab. inż.

Michał Małafiejski

informatyka

7.

prof. dr hab. inż.

Bogdan Wiszniewski

informatyka

1.

prof. dr hab. inż.

Andrzej Czyżewski

telekomunikacja

2.

dr hab. inż.

Jacek Marszal

telekomunikacja

3.

dr hab. inż.

Marek Moszyński

telekomunikacja

4.

dr hab. inż.

Jacek Rak

telekomunikacja

5.

dr hab. inż.

Jacek Stefański

telekomunikacja

1.

dr hab. inż.

Zbigniew Łubniewski

oceanologia