Pierwsza edycja Igrzysk Akademii ETI odbyła się w sobotę 21 stycznia 2012 r.,
druga edycja — w sobotę 2 lutego 2013 r.,
trzecia edycja — w sobotę 8 lutego 2014 r.,
czwarta edycja — w sobotę 21 lutego 2015 r.,
piąta edycja — w sobotę 30 stycznia 2016 r.,
szósta edycja — w sobotę 11 lutego 2017 r.