Plan zajęć na rok akademicki 2017/2018

Rok I

przedmioty obowiązkowe (po małych korektach)

Graduate seminar jednorazowe spotkanie połączone z Warsztatami Doktorantów 9.07.2018 (poniedziałek) formatka Zeszytów Naukowych

Rok II, III i IV

zajęcia fakultatywne
konspekty:
Machine Learning and Soft Computing pierwsza konsultacja 8.03.2018 godzina 17:00 p. 453 EA
Digital signal processing  zajęcia w piątki (sem. letni) w godzianach 15-17 sala 106 NE
Measurement Science 
Photnics measurements
Testowanie wydajności i poboru mocy nowoczesnych CPU, GPU i koprocesorów

Rok III i IV

Oferta zajęć rozwijających umiejętności zawodowe i społeczne w semestrze zimowym 2017/2018 :

 PODSTAWY METODYCZNE PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

dr Jolanta Dyrda, UG; dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW

Warsztat z przygotowania pedagogicznego, 15 g.,2 ECTS

Zajęcia są obowiązkowe, doktoranci z I roku są już na listach uczestników.

Blok I. Warsztaty komunikacji (2 x 3 godz.)
1. Komunikacja ze studentami
2. Wystąpienia publiczne
3. Rozwiązywanie konfliktów

Blok II. Kompetencje dydaktyczne nauczyciela akademickiego (2 x 3 godz.)
1. Modele nauczania
2. Metody dydaktyczne
3. Sposoby realizacji zajęć

Blok III. System oceniania (1 x 3 godz.)
1. Modele oceniania
2. Funkcje oceny

plan zajęć z grupy soft-skills w sem. letnim 2017/2018.

Style w muzyce - przedmiot humanistyczny dla doktorantów

 

 

 

Wykaz podstawowych problemów obowiązujących na egzaminie doktorskim z ekonomii (dyscyplina dodatkowa) >>>

ETHICS OF SCIENTIFIC RESEARCH

Andrzej Karalus, PhD, Department of Philosophy and Social Sciences at Faculty of Management and Economics, GUT

The course serves as an introduction to the most important ethical dilemmas that arise within the research environment. Fill the application form >>>

Course description:

1.       What is ethics? Why ethics? What is the subject of the ethics of scientific research? Difference between ethics, morality and law. Answering the question: ‘Why should I even care about it?!’

2.       Dimensions of the ethical evaluation. Fundamental ethical concepts. What is responsibility? What is ethos? Ethos of a scientist: integrity, responsibility, rectitude, reliability. Doing science as moral practice. In what sense science is tied to values?

3.       Unethical practices that haunt science: plagiarism, data fabrication and misrepresentation. Copyrights and copywrongs. Authorship of the scientific articles  and the problem of ghost-writing and guest authorship. Whistleblowing: commendable in theory, difficult and perplexing in practice.

4.       Ethics and the organizational structure of the universities. Peer-review system in scientific journals. Relevance of the given research and point-collecting hysteria. Ethical awareness in scientific practice. Researcher’s code of ethics. How practically handle ethical dilemmas and ethical challenges at work?

5.       How independent are exactly scientific endeavors? Instrumentalization of science and scientific research. Sociology of scientific research. Scientist at the crossroads, or how to put science, personal beliefs and society back together.

 

Doktoranci, którzy nie uczestniczyli jeszcze w zajęciach przygotowujących do egz. doktorskiego z dyscypliny dodatkowej (wybrane zagadnienia filozofii, ekonomii, psychologii, socjologii) mogą deklarować swoje uczestnictwo za pośrednictwem wypełnij formularz >>>
Najbliższe zajęcia będą realizowane w zależności od zainteresowania danym przedmiotem. Można zaproponować inne dyscypliny (patrz formularz).

 

w trakcie studiów doktoranckich należy zebrać w sumie min. 10 ECTS z przedmiotów z grupy soft-skills, a w tym:
  • I.         5 ECTS powinno być zebranych z przedmiotów rozwijających umiejętności dydaktyczne - obszar I,

Oferowane zajęcia pedagogiczne są wszystkie obowiązkowe, tzn. doktorant w trakcie swoich studiów (w związku ze swoją obowiązkową praktyką dydaktyczną) powinien odbyć/zaliczyć komplet 3-ch przedmiotów pedagogicznych (pierwsze trzy przedmioty z oferty letniej, w sumie 5 ECTS) - 

  • II.       5 ECTS powinno być zebranych z obszaru III - rozwijającego umiejętności zawodowe  (możliwe jest uzupełnienie ECTS z  obszaru II).
 
Przedmioty uzupełniające różnice programowe w zakładce Przedmioty do wyboru