doktoranckie
projakościowe
inne
Stypendia doktoranckie, jak i projakościowe przyznawane są dla doktorantów juz od 1 roku nauki na  podstawie konkursu

 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE  na rok akademicki 2017/2018

Wnioski

do stypendium doktoranckiego należy złożyć do 13.10.2017 r. do Sekretariatu SD pok. 145 NE. Osoby składające jednocześnie wnioski o stypendia projakościowe załączniki potwierdzające dorobek naukowy składają tylko RAZ 

Harmonogram:

  • do 13.10.2017 składanie wniosków,
  • do 17.10.2017 r. (poniedziałek) – rozpatrzenie wniosków przez WKD i ogłoszenie wstepnych wyników na stronach domowych wydziałowych studiów doktoranckich
  • do 23.10.2017 r. (poniedziałek) – składanie odwołań do WKD
  • do 27.10.2017 r. (piątek) – rozpatrzenie odwołań przez WKD
  • do 29.11.2017 r. (środa) – ogłoszenie przez Prorektora ds. nauki listy doktorantów, którym przyznano stypendium

Lista rankingowa do stypendium doktoranckiego po posiedzeniu WKD 

LISTA RANKINGOWA DO STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA ROK AKAD. 2017/2018 PO ROZPATRZENIU UZUPEŁNIEŃ

Ostateczna lista osób z przyznanym stypendium doktoranckim

Ostateczna lista osób z przyznanym stypendium doktoranckim po dodatkowych odwołaniach

wyniki ogłodszone na stronie DSN

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.