Czy w konkurencjach mogą startować tylko pojazdy autonomiczne?
W konkurencjach mogą startować nie tylko pojazdy autonomiczne, ale również sterowane przez człowieka.

Czy udział w zawodach jest darmowy?
Tak.

Czy organizatorzy pokrywają koszty dojazdu uczestników?
Nie, organizatorzy nie pokarywają i nie zwracają kosztów podróży.

Czy mogę wystartować w dwóch lub trzech różnych konkurencjach?
Tak, dopuszczamy możliwość startowania w więcej niż jednej konkurencji.