Facebook: SafeIDEA

Prezes koła: Maciej Wojciechowski

  • s160670@student.pg.edu.pl

Opiekun koła: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk

  • kova@eti.pg.edu.pl

Opiekun pomocniczy: mgr inż. Marek Tatara

  • martatar@pg.edu.pl