Nagrody

Czas ogłosić główne nagrody, ufundowane przez Arrow Poland:

1. Miejsce - Silabs EFM32 Wonder Gecko Module Wireless Starter Kit
2. Miejsce - Jetson Nano Dev Kit
3. Miejsce - i.MX RT 1050 Eval Kit

W każdej konkurencji nagrody wyglądają tak samo. Są to główne nagrody, do tego będę jeszcze mniejsze upominki dla zwycięzców! Dla wszystkich uczestników przewidujemy również gadżety i poczęstunek!