Seminarium dla szkół ponadgimnazjalnych 22 września 2017