2019

9 kwietnia

2019

godz. 13.30

Sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Grzegorza Szwocha - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Zastosowania metod przetwarzania sygnałów i obrazów w analizie danych z systemów monitoringu akustyczno-wizyjnego

2 kwietnia

2019

godz. 12.00

Sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Jacka Jakusza - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Projektowanie i realizacja specjalizowanych układów CMOS do wstępnego przetwarzania sygnałów w zintegrowanych systemach analogowo - cyfrowych

2 kwietnia

2019

godz. 14.00

Sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Rafała Leszczyny (ZiE PG) - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Rozwiązania wspomagające cyberbezpieczeństwo infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym

26 marca

2019

godz. 12.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Piotra Szczuko - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Zastosowanie metod uczenia maszynowego w analizie multimodalnych danych biometrycznych

12 marca

2019

godz. 11.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Sławomira J. Ambroziaka  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Badanie i analiza właściwości kanałów radiowych w sieciach WBAN

26 lutego

2019

godz. 10.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Adriana Bekasiewicza  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Wydajne numerycznie metody projektowania niekonwencjonalnych struktur mikrofalowych i antenowych z wykorzystaniem modeli zastępczych i symulacji elektromagnetycznych

26 lutego

2019

godz. 12.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Juliana Szymańskiego  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Metody reprezentacji i analizy tekstu do automatycznego przetwarzania repozytoriów encyklopedycznych

12 lutego

2019

godz. 10.00

s. 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Sebastiana Molina  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Elektroceramiczne warstwy przewodząco-ochronne na interkonektory stalowe tlenkowych ogniw paliwowych – metody wytwarzania i właściwości

12 lutego

2019

godz. 12.00

s. 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Przemysława Struka (Politechnika Śląska) - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Układy mikrointerferometryczne wykonane w technologii MOEMS dla zastosowań w obrazowaniu metodą tomografii optycznej SS-OCT oraz układy optyki zintegrowanej dla zastosowań w sensoryce struktur biologicznych

15 stycznia

2019

godz. 10.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Tomasza Talaśki (UTP w Bydgoszczy) - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Analogowe, cyfrowe i mieszane specjalizowane układy scalone CMOS niskiego poboru mocy do zastosowań w równoległym przetwarzaniu sygnałów w systemach sztucznej inteligencji

8 stycznia

2019

godz. 12.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr inż. Agnieszki Landowskiej  - kandydatki do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Komputerowe metody rozpoznawania i przetwarzania emocji oraz zachowania człowieka wraz z zastosowaniami

2018, 2017, 2016, 2015, 2014