2019

26 lutego

2019

godz. 10.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Adriana Bekasiewicza  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Wydajne numerycznie metody projektowania niekonwencjonalnych struktur mikrofalowych i antenowych z wykorzystaniem modeli zastępczych i symulacji elektromagnetycznych

26 lutego

2019

godz. 12.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Juliana Szymańskiego  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Metody reprezentacji i analizy tekstu do automatycznego przetwarzania repozytoriów encyklopedycznych

12 lutego

2019

godz. 10.00

s. 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Sebastiana Molina  - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Elektroceramiczne warstwy przewodząco-ochronne na interkonektory stalowe tlenkowych ogniw paliwowych – metody wytwarzania i właściwości

12 lutego

2019

godz. 12.00

s. 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Przemysława Struka (Politechnika Śląska) - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Układy mikrointerferometryczne wykonane w technologii MOEMS dla zastosowań w obrazowaniu metodą tomografii optycznej SS-OCT oraz układy optyki zintegrowanej dla zastosowań w sensoryce struktur biologicznych

15 stycznia

2019

godz. 10.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr. inż. Tomasza Talaśki (UTP w Bydgoszczy) - kandydata do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Analogowe, cyfrowe i mieszane specjalizowane układy scalone CMOS niskiego poboru mocy do zastosowań w równoległym przetwarzaniu sygnałów w systemach sztucznej inteligencji

8 stycznia

2019

godz. 12.00

sala 140 NE

Prezentacja dorobku  dr inż. Agnieszki Landowskiej  - kandydatki do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Tytuł seminarium:

Komputerowe metody rozpoznawania i przetwarzania emocji oraz zachowania człowieka wraz z zastosowaniami

2018, 2017, 2016, 2015, 2014