Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Adama Kurowskiego | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Adama Kurowskiego

30 Listopad 2021 12:00

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Gdańskiej oraz Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zawiadamiają o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. inż. Adama Kurowskiego w dniu 30.11.2021.