doktoranckie
projakościowe
inne

STYPENDIUM DOKTORANCKIE  na rok akademicki 2019/2020

 

Wnioski do stypendium doktoranckiego należy złożyć do Sekretariatu SD pok. 145 NE do 4.10.2019.

Z rozpatrzonymi wnioskami stypendialnymi można zapoznać się w dniach 10-14.10.2019 w sekretariacie Studiów Doktoranckich w godzinach pracy Dziekanatu. Wszelkie uzupełnienia wniosków są możliwe do 14..10.2019

Osoby składające jednocześnie wnioski o stypendia projakościowe załączniki potwierdzające dorobek naukowy składają tylko RAZ 
* wniosek o stypendium

   Zmiana regulaminu stypendialnego dla doktorantów(otwórz)
W dn. 20 maja 2019 r. Rektor PG wprowadził zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej.
Decyzją Wydziałowej Komisji Doktoranckiej osiągnięcia niepublikowane z afiliacją jednostki zostaną przyjęte pod warunkiem, że osiągnięcia te zostaną zatwierdzone do druku i udokumentowane zgodnie z ust. 8-10  5 § w/w regulaminu stypendialnego. 

 

Wstępna lista rankingowa do stypendium doktoranckiego po posiedzeniu WKD 

LISTA RANKINGOWA DO STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA ROK AKAD. 2019/2020 PO ROZPATRZENIU UZUPEŁNIEŃ

Ostateczna lista osób z przyznanym stypendium doktoranckim

wyniki ogłodszone na stronie DSN

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.