Rok

Stypendysta

2011

1. dr inż. Robert Bogdanowicz
2. dr inż. Dariusz Dereniowski
3. dr inż. Łukasz Kulas
4. dr inż. Adam Lamęcki

2012

1. dr inż. Jacek Rak

2015  1. dr inż. Maciej Wróbel