Ustalenia techniczne Igrzysk Akademii ETI

  1. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji komputer z przygotowanym na maszynie wirtualnej środowiskiem programistycznym i powinien tylko z niej korzystać w trakcie rozwiązywania zadań.
  2. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji następujące środowiska:
    • Visual Studio 2017,
    • Dev-C++ 5.11 (GCC 4.9.2),
    • Code::Blocks 17.12 (GCC 5.1.0).
  3. Dodatkowo dostępne będą następujące narzędzia:
    • edytor Vim 8.0,
    • edytor Notepad++ 7.5.4.
  4. Dostępne będą także następujące dokumenty:
    • dokumentacja biblioteki standardowej języka C / C++ (w języku angielskim),
    • dokumentacja STL (w języku angielskim).
  5. Każde rozwiązanie powinno spełniać następujące ograniczenia:
    • program powinien być napisany w języku C lub C++,
    • program powinien wczytywać dane ze standardowego wejścia („z klawiatury”),
    • program powinien wypisywać dane na standardowe wyjście („na ekran”),
    • program nie może tworzyć, odczytywać, modyfikować ani usuwać żadnych plików,
    • program nie może uruchamiać innych programów,
    • program nie może tworzyć nowych procesów ani wątków,
    • program nie może korzystać z funkcji sieciowych,
    • program nie może korzystać z żadnych funkcji i bibliotek poza biblioteką standardową języka C / C++,
    • źródła programu nie mogą być większe niż 128KB,
    • czas kompilacji nie może przekraczać 30s,
    • skompilowany program nie może być większy niż 8MB,
    • program nie może korzystać z większej ilości pamięci niż limit podany w zadaniu,
    • program nie może wykonywać się dłużej niż limit czasu podany w zadaniu.