„Rozwój metropolii poprzez aktywność pomorskiego biznesu”

22 października 2015, godz. 12.15 – 13.45

Panel poświęcony wybranym, aktualnym problemom firm na Pomorzu w obszarach technologii:

  • off-shore i portowo-logistyczne
  • ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw
  • interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie
  • medycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

Poruszone zostaną m.in. kwestie dostępności kapitału ludzkiego, bezpieczeństwa danych, rozwoju Smart Grids i efektywności materiałów, eksploatacji zasobów morza, technologii dla transportu morskiego oraz profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia, a także technologii podnoszących jakość życia.