Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk technicznych

L.p. Imię i nazwisko Uchwała
1. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. nadzw. PG 14.07.2015
2. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. nadzw. PG 17.05.2016
3. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz, prof. nadzw. PG 17.01.2017