Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk technicznych

L.p. Imię i nazwisko Uchwała
1. dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG 22.05.2018
2. dr inż. Sławomir Kozieł, prof. wizyt. PG 10.07.2018
3. dr hab. inż. Jacek Stefański 16.04.2019
4. dr hab. inż. Krzysztof Walczak 09.07.2019