Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk technicznych

L.p. Imię i nazwisko Uchwała
1. dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG 22.05.2018
2. dr inż. Sławomir Kozieł, prof. wizyt. PG 10.07.2018