Dyżury WKS w tym tygodniu:

W związku z zakończeniem przyjmowania podań o stypendia/zapomogi, WKS zawiesza dyżury do nastepnego roku akademickiego.

W sprawach pilnych prosimy o przesyłanie wiadomości na nasz adres e-mail lub kontakt z Dziekanatem

W sprawch związanych z akademikami (V etap rozdziału miejsc) należy zgłaszać się bezpośrednio do OKS.